Bài đăng

Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc nhóm Sulfamid bằng phương pháp phổ kế hồng ngoại gần và trung bình : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18

Title: Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc nhóm Sulfamid bằng phương pháp phổ kế hồng ngoại gần và trung bình : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18Authors: Tạ, Thị Thảo, 1973-
Vũ, Thị HuệKeywords: Hóa phân tíchIssue Date: 2015Publisher: ĐHKHTNAbstract: Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39613Appears in Collections:HUS - Master Theses

Định lượng đồng thời Amoxicillin và Cloxacillin trong chế phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18

Title: Định lượng đồng thời Amoxicillin và Cloxacillin trong chế phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18Authors: Vũ, Đặng Hoàng , người hướng dẫn
Lê, Thị Hồng Hảo, người hướng dẫn
Vũ, Tùng LâmKeywords: Hóa phân tíchIssue Date: 2015Publisher: ĐHKHTNAbstract: Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39610Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nghiên cứu thiết kế, mô phỏng và thử nghiệm cảm biến góc nghiêng hai chiều cấu trúc hai pha lỏng - khí: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Title: Nghiên cứu thiết kế, mô phỏng và thử nghiệm cảm biến góc nghiêng hai chiều cấu trúc hai pha lỏng - khí: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngAuthors: Nguyễn, Ngọc DũngKeywords: Kỹ thuật điện tử;Cảm biếnIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Công NghệAbstract: Luận văn thực hiện nghiên cứu mô phỏng cải tiến hoạt động và thử nghiệm hệ thống cảm biến góc nghiêng hai chiều cấu trúc hai pha lỏng – khí phục vụ cho mục đích xác định góc nghiêng của vật thể. Hệ thống cảm biến có cấu trúc bao gồm hai pha lỏng (dung môi) – khí (không khí) được đặt trong một hình cầucó gắn các điện cực xung quanh. Hệ thống được mô phỏng xác nhận hoạt động sử dụng phương pháp phân tích các phần tử hữu hạn (FEM) dùng COMSOL Multiphysics. Độ nghiêng được xác định dựa trên giá trị điện dung vi sai của các cặp điện cực. Hệ thống đo đạc thử nghiệm xác định góc nghiêng của vật thể dựa theo giá trị đầu ra của cảm biến đo độ nghiêng cũng đã được xây dựng phục vụ ch…

Nghiên cứu họ hệ mật WG trong mật mã hạng nhẹ: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802

Title: Nghiên cứu họ hệ mật WG trong mật mã hạng nhẹ: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802Authors: Nguyễn, Thị Thùy DươngKeywords: Hệ mật mã;Công nghệ thông tinIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Công NghệAbstract: Trình bày giới thiệu nguyên tắc hoạt động cơ bản của họ hệ mật WG, phân tích các thuộc tính ngẫu nhiên của dòng khoá, đánh giá các cuộc tấn công thành công vào hệ mật WG. Viết chương trình thực hiện ứng dụng mật mã WG trong thẻ thông minh bằng Java.Description: 57 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61225Appears in Collections:UET - Master Theses

Quan niệm về nhà nước và xã hội dân sự trong triết học pháp quyền của G.W.F. Hegel

Title: Quan niệm về nhà nước và xã hội dân sự trong triết học pháp quyền của G.W.F. HegelAuthors: Phan, Thành NhâmKeywords: Triết học Đức;Chủ nghĩa duy vật lịch sửIssue Date: 2017Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 173 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33906Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhu cầu đối với hoạt động công tác xã hội trong nâng cao đời sống tinh thần cho người khuyết tật tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Title: Nhu cầu đối với hoạt động công tác xã hội trong nâng cao đời sống tinh thần cho người khuyết tật tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà NộiAuthors: Trần, Hoàng HàKeywords: Công tác xã hội;Dịch vụ xã hộiIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 94 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33907Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ 1.5T trong phân loại giai đoạn ung thư cổ tử cung

Title: Đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ 1.5T trong phân loại giai đoạn ung thư cổ tử cungAuthors: Doãn, Văn Ngọc
Bùi, Văn Lệnh
Bùi, DiệuKeywords: Ung thư CTC;CHT cổ tử cung;phân loại GĐ UTCTCIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol. 33;No. 1Abstract: Nghiên cứu mô tả tiến cứu 56 bệnh nhân (BN) ung thư cổ tử cung (UTCTC) được phẫu thuật có chụp CHT 1.5 Tesla trước mổ và có kết quả giải phẫu bệnh sau mổ tại bệnh viện K. Kết quả: Tuổi thấp nhất 25, cao nhất 68, trung bình 45,3 ± 10,4. UTBM vảy 76,8%, UTBM tuyến 17,9%. 98,2% UTCTC tăng tín hiệu trên T2WI, 89,3% đồng tín hiệu trên T1WI, 83,9% giảm khuếch tán (tăng tín hiệu) trên DWI (b800), 75,0% ngấm thuốc đối quang từ kém cơ tử cung, 53,6% ngấm đồng nhất. Đánh giá kích thước khối u CHT 1.5T có Acc và PPV 94,6%. Đánh giá xâm lấn âm đạo: Sn 66,7%, Sp 100%, Acc 98,2%, PPV 100% và NPV 98,1%. Đánh giá xâm lấn dây chằng rộng: Sn, Sp, Acc, PPV và NPV 100%. Đánh giá xâm lấn thành bên chậu hông: Sp 100%, Acc và NPV…