Bài đăng

Quản trị văn hoá doanh nghiệp để phát triển bền vững hệ thống doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết tổng quan tình hình nghiên cứu và vận dụng văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp ở nước ta giai đoạn đầu thời kỳ Đổi mới; đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém; và các giải pháp quản trị văn hóa doanh nghiệp để phát triển tổ chức bền vững -một vai trò, nhiệm vụ quan trọng của người sáng lập, lãnh đạo doanh nghiệp.

Title: Quản trị văn hoá doanh nghiệp để phát triển bền vững hệ thống doanh nghiệp Việt NamAuthors: Đỗ, Minh CươngKeywords: Lãnh đạo, quản trị, văn hóa doanh nghiệp, phát triển bền vữngIssue Date: 2016Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 32;Số 4 (2016)Abstract: Bài viết tổng quan tình hình nghiên cứu và vận dụng văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp ở nước ta giai đoạn đầu thời kỳ Đổi mới; đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém; và các giải pháp quản trị văn hóa doanh nghiệp để phát triển tổ chức bền vững -một vai trò, nhiệm vụ quan trọng của người sáng lập, lãnh đạo doanh nghiệpDescript…

So sánh cấu trúc kinh tế và phát thải CO2 giữa Việt Nam và Trung Quốc

Nghiên cứu về so sánh cấu trúc kinh tế thông qua các liên kết về ngành của hai nền kinh tế Việt Nam và Trung Quốc; tìm hiểu các mức độ khác nhau về cấu trúc kinh tếcùng những ảnh hưởng về thu nhập, nhập khẩu, năng lượng và phát thải của Việt Nam và Trung Quốc trong quá trình sản xuất một đơn vị sản phẩm cuối cùng, từ đó cung cấp một bức tranh kinh tế tổng quát giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra những quyết định tốt nhất cho kinh tế và môi trường

Title: So sánh cấu trúc kinh tế và phát thải CO2 giữa Việt Nam và Trung QuốcAuthors: Bùi, Trinh
Phạm, Lê HoaKeywords: Liên kết ngành, cấu trúc kinh tế, phát thải CO2, Việt Nam, Trung QuốcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33;Số 1 (2017)Abstract: Nghiên cứu về so sánh cấu trúc kinh tế thông qua các liên kết về ngành của hai nền kinh tế Việt Nam và Trung Quốc; tìm hiểu các mức độ khác nhau về cấu trúc kinh tếcùng những ảnh hưởng về thu nhập, nhập khẩu, năng lượng và phát thải của Việt Nam và Trung Quốc tr…

Sử dụng mối quan hệ nhân quả trong dạy học Chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền – Sinh học 12 trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học : 60 14 01 11

Title: Sử dụng mối quan hệ nhân quả trong dạy học Chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền – Sinh học 12 trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học : 60 14 01 11Other Titles: The application of cause and effect relationship to teaching Chapter II: Laws of heredity – Biology grade 12, High school educationAuthors: Trung, Thị ThúyKeywords: Sinh học,Phương pháp dạy học,Mối quan hệ nhân quả,Dạy và họcIssue Date: 2016Publisher: H. Trường Đại học Giáo dụcDescription: 94 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57675Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu dạy học theo hướng phát triển năng lực. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14

Title: Quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu dạy học theo hướng phát triển năng lực. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14Other Titles: Management of teaching equipments in Secondary Schools Phu Ly city, Ha Nam province to meet teaching requirements in the direction of developing competenceAuthors: Nguyễn, Thị Ngọc TúKeywords: Quản lý,Giáo dục trung học,Thiết bị dạy họcIssue Date: 2016Publisher: H. Trường Đại học Giáo dụcDescription: 113 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57676Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Áp dụng biện pháp kê biên tài sản đối với tài sản đang bị cầm cố, thế chấp theo pháp luật Việt Nam: Luận văn ThS. Luật dân sự và tố tụng dân sự 60 38 01 03

Nghiên cứu các vấn đề lý luận về biện pháp kê biên tài sản đối với tài sản đang bị cầm cố, thế chấp, điều kiện nguyên tắc áp dụng biện pháp kê biên tài sản đang bị cầm cố, thế chấp theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay; - Tìm hiểu các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, các vấn đề liên quan khi áp dụng biện pháp kê biên tài sản đang bị cầm cố, thế chấp theo pháp luật Việt Nam hiện nay; - Những kết quả đạt được trong việc áp dụng biện pháp kê biên tài sản cầm cố, thế chấp trong thực tiễn hiện nay và những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng biện pháp; - Định hướng và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự nói chung và biện pháp kê biên tài sản đối với tài sản đang bị cầm cố, thế chấp nói riêng.
Title: Áp dụng biện pháp kê biên tài sản đối với tài sản đang bị cầm cố, thế chấp theo pháp luật Việt Nam: Luận văn ThS. Luật dân sự và tố tụng dân sự 60 38 01 03Authors: Trịnh, …

Giải quyết khiếu nại của UBND Phường. Từ thực tiễn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật : 603801

- Đã làm rõ được khái niệm, đặc điểm của khiếu nại, giải quyết khiếu nại cũng như nguyên tắc của việc giải quyết khiếu nại trong công tác giải quyết khiếu nại của cơ quan HCNN. - Đã xác định rõ thẩm quyền giải quyết khiếu nại của từng chức danh cụ thể trong Bộ máy hành chính Nhà nước và những thủ tục của công tác giải quyết khiếu nại. - Giải quyết vấn đề thực tiễn pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại của CQHCNN nêu những ưu điểm cũng như những tồn tại trong công tác giải quyết khiếu nại của CQHCNN, từ đó tác giả liên hệ thực tế trên địa bàn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, nêu những tích cực, hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại trên địa bàn phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Từ những tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục tác giả nêu lên sự cần thiết nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính nhà nước đồng thời đưa ra những giải pháp có tính tổ chức – pháp lý cũng như phương hướng hoàn thiện pháp luật về giải quyết khiếu nại đối với CQ…

Nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Đống Đa trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07

Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về tín dụng và yêu cầu tất yếu của việc nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina- chi nhánh Đống Đa (IVB Đống Đa) hiện nay. Đánh giá đúng thực trạng hoạt động tín dụng tại IVB Đống Đa tro (...)

Title: Nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Đống Đa trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07Authors: Nguyễn, Tiến Dũng , người hướng dẫn
Bùi, Thị Minh HiềnKeywords: Ngân hàng,Kinh tế quốc tế,Hiệu quả tín dụngIssue Date: 2013Publisher: ĐHKTAbstract: Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về tín dụng và yêu cầu tất yếu của việc nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina- chi nhánh Đống Đa (IVB Đống Đa) hi…